Administracja nieruchomością – o czym mowa?

Obsługa administracyjna nieruchomości prowadzona jest przez licencjonowanego zarządcę określonej nieruchomości. Partner Status Nieruchomości oferuje profesjonalną obsługę w zakresie administracji nieruchomością. Wykwalifikowana kadra zadba o każdy, nawet najmniejszy szczegół odnoszący się do potrzebnej dokumentacji. Obsługa administracyjna nieruchomości obejmuje zakres trzech podstawowych kategorii: obsługę eksploatacyjną nieruchomości, obsługę techniczną nieruchomości oraz obsługę finansową nieruchomości. Każda z wymienionych grup ma przypisane niezbędne zadania w zakresie administracji mieniem nieruchomym.

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego (w skrócie: KOB), to zbiór szeregu dokumentów obejmujących eksploatację oraz pewnych okoliczności i zdarzeń, które zachodzą w procesie użytkowania określonego obiektu budowlanego. Podstawą prowadzenia Książki obiektu budowlanego jest specjalnie zaprojektowany zeszyt (zgodny ze wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia). Do takiej książki dołącza się wszelkiego rodzaju potrzebne dokumenty, takie jak: protokoły, ekspertyzy, opinie i projekty. Obowiązek założenia oraz prowadzenia Książki obiektu budowlanego spoczywa na właścicielu bądź zarządcy danej nieruchomości.

KOB – jakie informacje są w niej zawarte?

W każdej Książce obiektu budowlanego znajdziemy informacje dotyczące obiektu – z naciskiem na adres, numer księgi wieczystej, numer ewidencyjny gruntów czy nazwę gminy, w której leży dana nieruchomość. Ponadto KOB winna zawierać informacje związane z podstawowymi dokumentami technicznymi budynku, takimi jak: pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, dokumentację powykonawczą czy dokumenty dotyczące aktualnego stanu technicznego nieruchomości.

Wejdź na http://status.pl i zapoznaj się z ofertą zarządcy nieruchomości mieszkaniowych z Warszawy

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?

Przejdź do paska narzędzi